Udgivet: 10-12-2021
Opdateret: 10-12-2021

Privatlivspolitik

Hos Svaneke Nexø Bustrafik prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed rigtig højt.

På denne side vil du kunne læse, hvordan vi håndterer oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos Svaneke Nexø Bustrafik eller besøger vores hjemmeside.

 

 

1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

Svaneke Nexø Bustrafik er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger i forbindelse med brug af Svaneke Nexø Bustrafik.

Svaneke Nexø Bustrafik
Reberbanevej 9, 3740 Svaneke – Bornholm
CVR-nr.: 42 06 98 76
Telefon: +45 56 49 30 30
E-mail: mail@bustrafik.dk

1.1. Kontaktoplysninger på databeskyttelseskontakter

Svaneke Nexø Bustrafik har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til os på e-mail: mail@bustrafik.dk (att. databeskyttelse) eller på telefon: +45 56 49 30 30

I henhold til persondataloven har du altid  ret til indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret og til hvilket formål de anvendes til.

Når du booker vores service har vi brug for at få oplyst dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Personoplysningerne registreres og opbevares i fem år hos Svaneke Nexø Bustrafik.

Vi indsamler personoplysninger via vores hjemmeside og ved telefonisk eller personlig henvendelse med det ene formål at kunne servicere dig bedst muligt.

Administrationen hos Svaneke Nexø Bustrafik har adgang til oplysningerne. Dine oplysninger videregives ikke til andre/3. part medmindre det er påkrævet for at kunne løfte opgaven som vi har indgået med dig.

Svaneke Nexø Bustrafik registrerer ikke personfølsomme oplysninger.

 • Fortrolighed
  Alle behandlinger af personoplysninger foretages i fortrolighed og kun af ansatte.

  Behandling af personoplysninger i forbindelse med kerneaktiviteter sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litre d.

2. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine person- og virksomhedsoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

3. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk